Houtskeletbouw

Houtskeletbouw is een bouwsysteem gebaseerd op het natuurproduct hout.

De basis is een houten frame. De buitenmuren zijn meestal uitgevoerd in CLS (SLS?) 38*140 of 38*180 bij standaard woningen.

Als vervanger voor het SLS-hout, worden voor buitenmuren en roosteringen steeds vaker I-liggers gebruikt. Dit vooral wanneer hogere isolatiewaardes gewenst zijn. De binnenmuren worden meestal opgetrokken in CLS (SLS?) 38*89 of 39*140.

Bij de door ons geprefereerde bouwmethode wordt het houten frame aan de buitenkant voorzin van een damp open plaat van 18mm dik (Celit 3D, pavatex, Hofatex,…). Aan de binnenzijde van het skelet komt een ASB3-beplating van 18mm dik die luchtdicht wordt afgetaped. Vervolgens plaatsen we hierop een leidingspouw met daarop een OSB-plaat van 12mm en een gipsplaat van 12mm.

Een andere en tevens correcte bouwmethode bestaat erin de buitenzijde van het skelet in OSB3-plaat van 18mm te voorzien. Aan de binnenzijde komt dan een dampscherm met daarop een horizontale leidingspouw. Op deze leidingspouw komt dan opnieuw een OSB-plaat van 12mm en een gipsplaat van 12mm.

De roosteringen worden meestal uitgevoerd n geschaafde Douglas balken (7*21.5cm) of I-Liggers. Op de roostering wordt een stevige OSB3 van 18 of 22mm dik geplaatst met daarop een geluidsisolerende opbouw. 

Verder is er zeer weinig verschil betreffende opbouw en afwerking van een houtskelet in vergelijking tot een traditionele woning. Een houtskeletwoning kan net zoals een traditioneel gebouwde woning afgewerkt worden door middel van metselwerk en dakpannen. Dit blijft dan ook dé favoriete methode en stijl van veel Vlamingen. 

Bij een volledig afgewerkte woning is van het houten skelet zelf niets meer te zien. Wel is, in vergelijking tot de meer traditionele woning, een gevoelige positief verschil merkbaar in wooncomfort. Lees hierover meer bij de voordelen van houtskeletbouw. 

De voordelen:

Wooncomfort

Een houtskeletwoning is “anders warm”. De wanden en het dak zijn gevuld met isolatie, wat een constante aangename temperatuur oplevert tegen lage energiekosten.

Zie het als een investering in uw toekomst: investeren in houtskeletbouw levert levenslang een maandelijks voordeel op voor uw energiefactuur.

Duurzaamheid

Houtskeletbouw is milieuvriendelijk, zowel in de bouwfase als tijdens de levensduur van uw woning. Hout is een vernieuwbare grondstof zonder schadelijk productieproces. 

Dat kan van de meeste andere bouwmaterialen – ondanks de goede bedoelingen – niet gezegd worden!  

Snelle bouwtijd

Als alle vergunningsprocedures rond zijn, kan een woning in twee tot drie maanden klaar zijn. In de winter bouwen kan vertraging opleveren, maar de vertragingen zijn in ieder geval minder langdurig dan bij andere bouwmethodes. 

Droog bouwen

In een traditionele woning moeten de binnenruimtes gedurende enkele weken na het plaatsen van de ruwbouw “drooggestookt” worden met bouwdrogers. Een houtskeletwoning wordt heel snel wind- en waterdicht gemaakt en heeft daardoor weinig tot geen last van bouwvocht. Dit levert tijdswinst op, en het komt de kwaliteit van alle bouwmaterialen ten goede. Zo hoeft u niet te wachten om de keuken te plaatsen, schilderwerken uit te voeren, … 

Licht bouwen

Door een houten skelet i.p.v. een stenen of stalen structuur te gebruiken, rust er minder gewicht op de fundering. De fundering kan daardoor in sommige gevallen lichter uitgevoerd worden, wat een kostenbesparing kan opleveren. Doordat de constructie lichter is, is het bij verbouwingen dikwijls mogelijk om zonder extra kosten voorzieningen op een bestaande bebouwing aan te sluiten.

Houtskeletbouw is dan ook ideaal om bijvoorbeeld een aanbouw of een extra verdieping te realiseren op een bestaande woning.

Budgetvriendelijk bouwen

Houtskeletbouw is in de meeste gevallen net iets voordeliger dan traditioneel bouwen. Daarnaast bespaart u nog eens levenslang op uw energiefactuur!

Bovendien betekent een kortere bouwtijd eveneens een besparing op de lopende rente, eventuele huurkosten, … 

Alle stijlen zijn mogelijk

Modern, klassiek, pastoriestijl, … Houtskeletbouw biedt u de volledige vrijheid van ontwerp van uw droomhuis! 

De nadelen:

We merken dat er nog heel wat onterechte vooroordelen bestaan tegenover houtskeletbouw: 

Houtskeletbouw kan enkel met hout worden afgewerkt.

Dit klopt niet. De gevel van een houtskeletwoning kan met om het even welk materiaal afgewerkt worden, zijnde metselwerk, pleisterwerk, hout, plaatmateriaal, keramische elementen of een combinatie ervan. Meer dan 80% van alle houtskeletwoningen wordt afgewerkt met een traditionele gevelsteen. Een houtskeletwoning kan u na afwerking, van zowel binnen- als buitenkant, niet zichtbaar van een traditionele woning onderscheiden. 

Er is meer risico voor band, dus heb ik een duurdere brandverzekering nodig.

Er werd reeds veel onderzoek gedaan naar brandoorzaken, met steevast als conclusie dat de toegepaste bouwmethode geen invloed heeft op de brandkans in een woning. Doorslaggevend zijn het gedrag van de bewoners en de brandbaarheid van de inrichting. De meeste voorkomende oorzaak van brand is menselijk handelen, zoals onachtzaam koken, brandstichting, roken, kaarsen, apparatuur, klussen en kinderen. Hoewel hout een brandbaar materiaal is, zorgt de opbouw van wand- en vloerelementen met gipsplaat en isolatiemateriaal voor de vereiste brandwerendheid. De gipsplaten werken als brandwerende bekleding voor wanden en vloeren, en het isolatiemateriaal (meestal minerale wol) beschermt het hout tegen inbranding. Bovendien verloopt het inbrandingsproces bij een houten constructie steeds langzamer door de vorming van een houtskoollaag. Dit in tegenstelling tot de versnelde inbranding bij bijvoorbeeld een metalen constructie die na enige tijd als een kaartenhuisje in elkaar zakt. Mocht vooralsnog een brand ontstaan in een houtskeletwoning, dan is de schade dikwijls minder groot en het herstel gemakkelijker dan bij een traditioneel gebouwde woning. 

Verwijzend naar huidig onderzoek van woningbranden beslissen steeds meer verzekeringsmaatschappijen geen onderscheid te maken tussen traditionele en houtskeletwoningen om hun premies vast te leggen. 

Er is meer contactgeluid in houtskeletwoningen

Dit kan inderdaad een nadeel zijn, echter bij een goede uitvoering mag dit geen probleem meer zijn. We besteden hier extra aandacht aan door in alle roosteringen en binnenmuren extra isolatie te voorzien. 

Houtskeletbouw is duurder

Er is momenteel veel vraag naar houtskeletbouw, maar het aanbod is nog relatief beperkt. Veel bedrijven profiteren hier dan ook van door woekerprijzen te vragen en hoge winsten op te strijken. 

Wij wensen u niet mee te doen aan deze strategie en daarom maken we onze offertes zeer doorzichtig. U ontvangt niet 1 onduidelijk bedrag maar wel een volledige opsomming van alle uit te voeren fases met de bijhorende prijzen. U zal merken dat we meestal goedkoper uitkomen dan bij traditionele woningbouw. 

We kunnen dan ook duidelijk stellen dat er geen nadelen verbinden zijn aan houtskeletbouw! Ook de stevigheid moet zeker niet onderdoen t.o.v. traditionele bouwmethoden.


Back to Top